Świadome rodzicielstwo

Świadome rodzicielstwo to rodzaj rodzicielstwa, którego podstawowym założeniem jest podejmowanie świadomych decyzji na każdym etapie bycia rodzicem.

Świadome rodzicielstwo zaczyna się zanim jeszcze dziecko pojawi się na świecie. W trakcie ciąży, rodzice przygotowują się mentalnie i fizycznie do przywitania dziecka, świadomie uczą się jak najwięcej i podnoszą swoje kompetencje aby po przyjściu dziecka na świat móc wykorzystać zdobytą już wiedzę.

Podstawowym celem świadomego rodzicielstwa jest podniesienie jakości życia całej rodziny i utrzymanie jej w dobrostanie.

 

Główne założenia świadomego rodzicielstwa:

 1.  Możliwie najlepsze przygotowanie się do roli rodzica od najwcześniejszych etapów rodzicielstwa czyli od etapu prenatalnego, kiedy dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy.
 2.   Zrozumienie jak duże znaczenie mają nasze działania na wstępnym etapie życia naszego dziecka, rozpoczynając od życia prenatalnego.
 3.   Dostarczanie dziecku „ szczepionki emocjonalnej”, dzięki  której młody człowiek może lepiej pokonywać  wyzwania jakie niesie ze sobą życie.
 4.   Świadoma praca nad tworzeniem więzi z dzieckiem, wychowaniem, komunikacją z nim i rozwiązywaniem konfliktów
 5.  Świadome postawa rodzica, który podejmując decyzje rodzicielskie za każdym razem zastanawia się jaki wpływ na dziecko ma to kim jest, to jakie decyzje podejmuje, co robi i mówi ale również to, czego nie robi i nie mówi.
 6.  Świadome rodzicielstwo traktowane jest jako przywilej towarzyszenia w wychowaniu dziecka, uznając je od początku jako niezależną autonomiczną jednostkę, która ma swoje cechy, potrzeby i emocje.
 7.  Tata jest równie ważny jak mama.
 8.  Wiedza o tym , że najważniejsze co trzeba dostarczyć dziecku to akceptacja i zauważenie tak,  aby mogło się rozwijać w swój niepowtarzalny sposób, a nie dla spełniania oczekiwań rodziców i pełnienia dla nich określonych funkcji ( np.:  jestem lepszy od kogoś bo mam dziecko, mam kogoś kto jest tylko mój, chłopak przekaże nazwisko, mam więcej dzieci niż moja matka)
 9.   To bycie uważnym na dziecko i na siebie, cierpliwym, otwartym, spokojnym i podążanie za dzieckiem i jego potrzebami. To również dostrzeżenie tego, że dziecko na różnych etapach rozwoju funkcjonuje inaczej niż człowiek dorosły zarówno pod względem intelektualnym i emocjonalnym jak i fizycznym, oraz dążenie do zrozumienia jego sposobu funkcjonowania i adekwatnego odpowiadania na potrzeby dziecka pojawiające się na różnych etapach rozwoju.
 10.  Rozpoznawanie potrzeb  swojego  dziecka i jego zasobów oraz słabszych i mocniejszych stron, a także rozpoznawanie ich u siebie i decydowanie jak je zintegrować i połączyć dla dobra jednostki i rodziny.
 11.  Dążenie do zapewnienia warunków do samorealizacji dziecka i rozwoju na wszystkich poziomach: intelektualnym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym.
 12.   Dostrzeganie różnych możliwości wychowawczych i działanie w zgodzie ze sobą i z dziećmi oraz gotowość na ponoszenie konsekwencji swojego postępowania.
 13.  Założenie, że rodzina ewoluuje, nabiera dystansu i korzysta z wcześniejszych doświadczeń. Świadomy rodzic uczy się poprzez doświadczanie i wyciąganie wniosków. W tym ujęciu, rodzicielstwo można porównać do podróży. Pierwsze rodzicielstwo jest zazwyczaj najbardziej wymagające, tak jak pierwsza podróż w nieznane miejsce. Kiedy jedziemy gdzieś po raz pierwszy przygotowujemy się, pakujemy ale i tak będąc na miejscu okazuje się, że czegoś nam brakuje a czegoś mamy za dużo. Natomiast kiedy pojedziemy w to samo miejsce po raz drugi będziemy dużo lepiej wiedzieć co jest nam potrzebne i czego możemy oczekiwać.

 

Wszystkich, którym bliska jest idea świadomego rodzicielstwa zapraszamy serdecznie na nasze warsztaty i do Niesamowitej Szkoły Rodzenia. Aktualne kalendarium wydarzeń dostępne jest tutaj: http://bedziemyrodzicami.pl/?post_type=tribe_events

To Top